TWINKEL

LEERKRACHTEN KLEUTER ONDERWIJS

Camille Fermont

De Lamaklas

Charlotte Vermeersch

De Carlosbolklas

Nanne Van Steenlandt

1/5 2de+3de KL

LEERKRACHTEN LAGER ONDERWIJS

Ilse Meirlaen

1ste Graad

Reinilde Van Couter

2de Graad

Annick Van der Gucht

Uitsplitsing 2de Graad

Leen Bauwens

Uitsplitsing 2de LJ

Nanne Van Steenlandt

gym KL

Ondersteunend personeel

Kim Willaert

Kinderverzorgster