Inschrijvingen

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2021 - 2022


Gelieve voor alle inschrijvingen steeds telefonisch een afspraak te maken met de directie of het schoolsecretariaat:

Voor afdeling Dorp, Persynplein en Sint-Kruis-Winkel:

09/345 06 70 – 09/345 95 24 - citta.van.der.sypt@sintlaurens.be

Voor afdeling Overslag:

09/345 85 54 - tania.staelens@sintlaurens.be


Tijdens de grote vakantie kan u op school terecht voor inschrijvingen tot en met 10 juli en vanaf 20 augustus.


Sint-Kruis-Winkel

Sint-Kruis-Winkel is een deelgemeente van Gent. Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent (Lokaal Overleg Platform Gent). Meer informatie kan je terugvinden op de website https://meldjeaanbasis.gent.be/


De website: https://meldjeaanbasis.gent.be

Het filmpje met uitleg over de aanmeldingsprocedure staat op het You Tube kanaal.


Dorp

Persynplein

Overslag

Ook niet-LOP-scholen dienen een inschrijvingsbeleid te hanteren.

Voor vestigingsplaatsen Dorp, Persynplein en Overslag worden volgende periodes gerespecteerd:

  1. De kinderen die geboren in 2019 en die reeds een broer of zus hebben op de vestigingsplaats Dorp, Persynplein of Overslag en de kinderen van personeel genieten voorrang bij inschrijving. Deze kinderen kunnen reeds ingeschreven worden van 1 september tot en met 16 oktober 2021 op de school zelf. 
  2. Vanaf 17 oktober 2021 starten de inschrijvingen voor alle andere kinderen van geboortejaar 2019.

 

 

Instapdata kleuterschool

 

Uw kind mag vanaf 2 jaar en 6 maand naar de kleuterschool. Kleuters kunnen starten op een instapdag. Er zijn 7 instapdagen in de loop van het schooljaar 2021 – 2022.

 

Kindjes geboren tot en met…         stappen ten vroegste in…              dus op…

1 maart 2019                                na de zomervakantie                  woensdag 1 september 2021

8 mei 2019                                  na de herfstvakantie                 maandag 8 november 2021

10 juli 2019                                 na de kerstvakantie                     maandag 10 januari 2022

1 augustus 2019                           op de teldag                                 maandag 1 februari 2022

7 september 2019                        na de krokusvakantie                 maandag 7 maart 2022

18 oktober 2019                           na de paasvakantie                     maandag 18 april 2022

30 november 2019                       na O.L.H.-Hemelvaart                   maandag 30 mei 2022

 

Is uw kindje later geboren? Dan kan het pas instappen voor schooljaar 2022 – 2023.

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op elk moment van het schooljaar naar school komen.