Welkom

PERSYNPLEIN

nieuws

DORP

nieuws

SINT-KRUIS-WINKEL

nieuws

OVERSLAG

nieuws

Inschrijvingsbeleid Voor Het Schooljaar 2020 - 2021Gelieve voor alle inschrijvingen steeds telefonisch een afspraak te maken met de directie of het schoolsecretariaat:

Voor afdeling Dorp, Persynplein en Sint-Kruis-Winkel:

09/345 06 70 – 09/345 95 24 - citta.van.der.sypt@sintlaurens.be

Voor afdeling Overslag:

09/345 85 54 - tania.staelens@sintlaurens.be

 

Sint-Kruis-Winkel


Sint-Kruis-Winkel is een deelgemeente van Gent. Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent (Lokaal Overleg Platform Gent).

  1. Kleuters en lagere schoolkinderen die op 1 september 2019 een nieuwe school wensen of geboren zijn in 2018 kunnen zich van 2 maart tot en met 31 maart 2020 tot 12 uur ’s middags aanmelden via de website www.meldjeaan.be. (De kinderen die reeds een broer of zus hebben op de vestigingsplaats Sint-Kruis-Winkel en de kinderen van personeel genieten voorrang bij inschrijving.)
  2. Ten laatste op 30 april 2020 wordt het resultaat bekend gemaakt aan de ouders.
  3. Van 4 mei tot en met 26 mei 2020 komen de ouders de inschrijving, na telefonische afspraak, bevestigen op school. Zij komen handtekenen in het inschrijvingsregister op het schoolsecretariaat en ontvangen een definitief inschrijvingsbewijs.
  4. Voor ouders die hun kinderen wensen in te schrijven zonder aan te melden, zijn er vanaf 29 mei 2020 de late inschrijvingen. Deze verlopen chronologisch.

 

Dorp

Persynplein

Overslag


Ook niet-LOP-scholen dienen een inschrijvingsbeleid te hanteren. Voor vestigingsplaatsen Dorp, Persynplein en Overslag worden volgende periodes gerespecteerd:

  1. De kinderen die reeds een broer of zus hebben op de vestigingsplaats Dorp, Persynplein of Overslag en de kinderen van personeel genieten voorrang bij inschrijving. Deze kinderen kunnen reeds ingeschreven worden van 14 oktober tot en met 25 oktober 2019 op de school zelf. 
  2. Vanaf 8 februari 2020 starten de inschrijvingen voor alle andere kinderen.

 

Instapdata Kleuterschool

 

Uw kind mag vanaf 2 jaar en 6 maand naar de kleuterschool. Kleuters kunnen starten op een instapdag. Er zijn 7 instapdagen in de loop van het schooljaar 2019 – 2020.

Kindjes geboren tot en met…      stappen ten vroegste in…            dus op…

2 maart 2017                                 na de zomervakantie                   maandag 2 september 2019

4 mei 2017                                      na de herfstvakantie                   maandag 4 november 2019

7 juli 2017                                       na de kerstvakantie                     maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017                            op de teldag                                  maandag 3 februari 2020

2 september 2017                         na de krokusvakantie                   maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017                            na de paasvakantie                     maandag 20 april 2020

25 november 2017                         na O.L.H.-Hemelvaart                   maandag 25 mei 2020


Is uw kindje later geboren? Dan kan het pas instappen voor schooljaar 2020 – 2021.

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op elk moment van het schooljaar naar school komen.